Жилищната сграда Петър Парчевич


Жилищната сграда Петър Парчевич / магазин / ет. 1 / магазин с wc / 68.81 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / гараж / ет. 1 / / 29.44 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 1 / ет. 1 / / 3.87 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 2 / ет. 1 / / 3.77 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 3 / ет. 1 / / 2.48 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 4 / ет. 1 / / 3.99 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 1 / ет. 2 / днев.трапез.,спал.,б-wc / 55.18 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 2 / ет. 2 / днев.трапез.,спал.,б-wc,тераса / 94.43 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 3 / ет. 3 / днев.трапез.,2спал.,б-wc,wc,п ерал.тераса / 117.83 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 4 / ет. 4 / днев.трапез.,2спал.,б-wc,wc,п ерал.тераса / 117.83 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 5 / ет. 5 / днев.трапез.,спал.,б-wc,2тераси - 99,88м2/2спал.с б-wc, склад - 78,20 м2 / 218.75 м2
logo impuls
   Пловдив, ул. Пере Тошев 11
   +359 32 21 24 46
   impuls_6@abv.bg
всички права запазени Импулс Пропърти Груп ООД ®