Импулс Проперти Груп ООД е активна, просперираща компания специализирала в инвестициите, следяща пулса на възникващите пазарни тенденции и развиваща иновативни бизнес модели. Импулс Проперти Груп стимулира и допълва финансирането, растежа, разширението и модернизирането на притежаваните компании и техните услуги в сферата на недвижимите имоти, финансите, инфраструктурата, комуникациите, туризма и услугите в жилищното строителство. Главния фокус на компанията е постигането на изключителни резултати и предоставянето на клиентите на истински глобален подход. Компаниите които Импулс Проперти Груп включва, развиват дейности в различни отрасли на икономиката, но имат единна визия за своето израстване. Всяка една от тях се стреми да отговори на всички изисквания на пазара и на очакванията на потребителите, да бъде движеща сила в бизнеса, формираща лика на успешните модели в мениджмънта и да се превърне във водеща в своята сфера.